Till alla fantastiska lönekonsulter! 👏🥇 Vi vet hur mycket ni har kämpat för att få allt rätt till det nya året. 🕛🌟🥳 Det är mycket som ska göras i januari innan lönen kan utbetalas, arbetet startar redan i december direkt efter att lön fått in underlagen i lönesystemet. 😅 💪

Här kommer ett axplock av de uppdateringar som görs:

✔ Uppdatera med nya belopp för förmånsbilar

✔ Nytt prisbasbelopp

✔ Uppdatering av nya löner enl. kollektivavtal

✔ Semesterårsskifte innevarande år

✔ FOS-förfrågan (nya skattetabeller)

✔ Uppdatera mallar

✔ Eventuellt en och annan kontrolluppgift

✔ Rapportera till FORA

✔ Löneuppgifter till bokslutet

Väl kämpat! ❤️

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.