Luta dig tillbaka och njut av julen! 🎄
Det blir förändring av skatten 2024

💜 Det blir ett nytt jobbskatteavdrag fr. 1 jan 2024 vilket gör att vi får lite lägre skatteavdrag på våra inkomster.

💜 Skatt på pension får ett ytterligare förhöjt grundavdrag. Den som fortsätter arbeta efter året man fyllt 66år får därmed både högre jobbskatteavdrag och ytterligare förhöjt jobbskatteavdrag.

💜 En kolumn tas bort i samtliga skattetabeller för inkomståret 2024.

Anledningen är att åldersgränsen för jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65år till 66år för att följa den rådande pensionsnormen. Jobbskatteavdraget för äldre samt det förhöjda grundavdraget kommer nu båda att gälla för personer som fyllt 66 år vid årets ingång.

💜 För skolungdomar eller studerande höjs gränsen för att inte behöva göra något skatteavdrag.

2023 är gränsen 22 208kr

2024 blir gränsen 24 238kr