Du har säkert redan hört det…men vi säger bara ÄNTLIGEN! 🎉

Nytt lagförslag gällande bokföringslagen..

Snart kan papperskvittot tillhöra historien.

Att tvingas spara papperskvitton och pappersfakturor har länge upplevts som onödigt och otidsenligt och är ett av inslagen i bokföringslagen som företagen har varit mest frustrerade över.

Bokföringslagen kräver att företagen fortsatt arkiverar räkenskapsmaterial på papper. Det betyder att om kvitton och fakturor har tagits emot på papper, så måste de behållas i den formen.

Ett nytt lagförslag från regeringen innebär att papperskvitton bara behöver sparas fram till att det finns en digital kopia.

En sådan modernisering av bokföringslagen skulle ge en betydlig lättnad i företagens administrativa rutiner.

Svenskt Näringsliv och Srf konsulterna gjorde i samband med den statliga utredningen en analys av vad enbart kravet på hantering av papperskvitton kostar landets små och medelstora företag: 3,9 miljarder kronor per år motsvarande 5 700 heltidsjobb, enligt de lönenivåer som gällde år 2020.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.