Artificiells intelligens är något som både roar och oroar många, vad innebär det egentligen att mer och mer blir digitaliserat?

Kan robotar verkligen ersätta oss människor eller är den framtida kollegan en robot?

Mycket handlar nog om ens förhållningssätt och viljan att lära nytt. Förändringar och utveckling är en del av det moderna samhället och de som klarar sig bäst är troligen de som är benägna att våga prova nytt och inte låser sig vid ”att så har vi alltid gjort”.

AI kan exempelvis rätta prov i skolan så kan tid kan frigöras för lärarna så de kan ägna mer tid åt eleverna och kunskapsöverföring.

Använder du AI i ditt arbete? Eller skulle du vilja använda AI?