I samarbete med er som kund tar vi hand om lönehanteringen och ser till att ni får rätt lön i rätt tid. Med vår långa erfarenhet kvalitetssäkrar vi leveransen av de rapporter som ni och myndigheter efterfrågar. Ni kan få hjälp med hela eller delar av löneprocessen.

Erfarna konsulter kan tillfälligt stötta er verksamhet med allt inom lön från löpande lönehantering till management. Ni kan även få hjälp med implementation av lönesystemet HogiaLön Plus, Hogia PBM och Flex HRM.​

Behöver ni se över er löneprocess från ax till limpa? Planerar ni ett förändringsarbete i er organisation? Vi hjälper er med att göra en genomlysning av löneprocessen, kvalitetssäkring och vi ser tillsammans över eventuella effektiviseringar.

Sitter du ensam med frågor kring lön så finns vi här som en partner att bolla lönefrågor med. Ni kan även få hjälp med anställnings- och kollektivavtalsfrågor.

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönespecialister.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.