Vad händer med traktamentet 2024?

Det skattefria beloppet traktamente höjs till 290kr.

Påverkas av prisbasbeloppet som vi skrev om förra veckan.

När kan skattefritt traktamente utbetalas?

Vid tjänsteresa inom Sverige med övernattning och minst 5 mil från bostaden kan du få traktamente skattefritt upp till 0,5% av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal kronor (maximibelopp).

Efter tre månader reduceras maximibeloppet till 70%.

Hel dag och hel resdag: avresa före 12.00 eller återkomst efter 19.00.

Halv dag och halv resdag: avresa 12.00 eller senare, återkomst 19.00 eller tidigare.

Kostförmån

Förmån av fri kost beskattas med 0,52 % av prisbasbeloppet för hel dag (frukost, lunch och middag), avrundat till närmaste femtal kronor. För enbart frukost är förmånsvärdet 20%, för lunch eller middag är förmånsvärdet 40%.

Detta innebär:

300kr för hel dag (frukost, lunch och middag)

60kr för frukost

120kr för lunch eller middag