Svårt att tro men snart är det semestertider
Dags att lägga sig ner i gräset och vila

Semesterlagen är en social skyddslag som innehåller minimibestämmelser för att ge alla anställda rimliga semesterförmåner. Enligt denna lag har i princip alla anställda rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår.

Semesterlagen är framför allt till för att ge en lagstadgad rätt till vila och rekreation. Med rätt till semester menas alltså en rätt att vara ledig för rekreation på arbetsgivarens bekostnad.
Semesterdagar ska inte utbetalas i pengar, arbetsgivaren är skyldig att lägga ut minst 20 dagar semester varje år.

Det finns normalt inget som hindrar dig som arbetsgivare att ge dina anställda bättre förmåner än vad lagen kräver, t ex fler betalda semesterdagar, högre semesterlön eller möjlighet att förlägga semestern när under året de själva vill.

De semesterförmåner som lagen reglerar är:
  • semesterledighet
  • semesterlön
  • semesterersättning

Rätten till ledighet är inte samma sak som rätten till semesterlön. Har arbetstagaren inte tjänat in någon semesterlön har personen normalt ändå rätt att vara ledig.

Visst är det spännande att lära sig mer om semesterlagen?
Tycker du att det är krångligt?

Läs mer på https://lagen.nu/1977:480 eller kontakta oss