Kontroller av arbetsgivare

För att motverka osund arbetsbelastning och för att få en bättre överblick över de anställdas arbetstid och viloperioder kan det snart vara obligatoriskt för samtliga arbetsgivare att ha ett tidrapporteringssystem.

Om allt går enligt plan förväntas den nya lagen om tidrapportering träda i kraft i Danmark redan den 1 juli 2024. De nordiska länderna förväntas följa efter.

Vad betyder då detta?

⭐ Alla anställda ska kunna hävda sin rätt till maximal arbetstid per vecka (48-timmarsregeln), sammanhängande dygnsvila (11-timmarsregeln) samt minst en ledig dag i veckan.

⭐ Företaget måste införa ett system för tidsregistrering som är objektivt, pålitligt och lättillgängligt och som registrerar medarbetarnas faktiska, dagliga arbetstid.

⭐ De anställda ska ha tillgång till de registrerade uppgifterna och arbetsgivaren är skyldig att spara dessa i fem år.

⭐ Tidrapporteringssystemet som företaget använder måste vara tillgängligt för inspektioner av myndigheterna.

Observera att reglerna kring arbetstid och viloperioder (första punkten i listan ovan) i sig inte är nya; de ingår som en del av EU:s arbetstidsdirektiv som har funnits ända sedan 2003. Vad som däremot förändras i och med de nya reglerna är att man gör det lättare att kontrollera att regelverket faktiskt efterlevs ute på arbetsplatserna.