Född 1957? Grattis!

Personer som är födda 1957 ska kompenseras för den uteblivna skattesänkningen för beskattningsåret 2023 enligt beslut av Riksdagen.

Kompensationen utbetalas i juli och ska motsvara den skattelättnad det förhöjda grundavdraget skulle ha inneburit.

Du behöver inte ansöka om kompensationen utan kommer få den utbetalt per automatik.

Nej, Ellen är inte född 1957…hon är mycket yngre än så 😊