För anställda som blir sjuka ska arbetsgivare betala sjuklön upp till 14 dagar (därefter är det sjukpenning från Försäkringskassan som gäller).

I arbetsgivardeklarationen till Skatteverket (AGI) uppger företaget varje månad vilka sjuklönekostnader man har haft. Om det finns rätt till ersättning betalas den ut till företagets skattekonto utan att någon ansökan behöver göras.

Syftet med stödet har varit att minska den ekonomiska smäll som en hög sjukfrånvaro kan innebära vilket främst kan vara tufft för småföretag. Ett slags högkostnadsskydd för företaget.

Det här stödet upphör nu from 1 juli.

Anledningen är bland annat att det förekommer mycket fusk och fel kring utbetalningarna. Detta samtidigt som ersättningen anses stå för en ytterst liten del av arbetsgivarnas totala sjuklönekostnader (cirka fem procent).

Bedömningen är att avskaffande av ersättningen inte bör vara avgörande för ett företags existens eftersom det i de allra flesta fall rör sig om relativt små summor. Avskaffandet innebär samtidigt minskad administration för arbetsgivarna då sjuklönekostnader inte längre behöver rapporteras i arbetsgivardeklarationerna.

Det här betyder att arbetsgivare kan ansöka om ersättningen i arbetsgivardeklarationen (AGI) till och med den 30 juni 2024.