Får vi betala ut semesterdagarna i pengar? 🌞 🤑

En vanlig fråga i dessa tider, när semesteråret börjar gå mot sitt slut och många anställda sitter med kvarvarande semesterdagar, är om det är okej att betala ut dessa i pengar.

Det enkla svaret är – nej. ✋

Semesterlagen är tydlig i frågan att den anställde ska få sin semesterlön i samband med ledighet, inte i pengar.

Men det finns undantag!
Möjligheten att betala ut semesterdagar i form av pengar med stöd av semesterlagen finns vid tre tillfällen:

1. Den anställde slutar

2. Arbetsgivaren byter semester- och intjänandeår

3. Den anställda har inte kunnat ta ut sin semester på grund av en lång frånvaroperiod under uttagsåret

En så kallad lång frånvaroperiod är en period som varit så lång att den anställde och arbetsgivaren inte kunnat lägga ut semesterdagarna, till exempel att den anställde har varit frånvarande under stora delar av semesteråret på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller tjänstledighet. Det gäller däremot inte för medarbetare som ansökt om föräldraledighet under perioden juni-augusti och därför inte vill ta ut några betalda semesterdagar. I sådana fall får den anställde och arbetsgivaren komma överens om att de 20 lagstadgade semesterdagarna tas ut vid ett annat tillfälle under semesteråret.