Våren är så sakteliga på ingång och snart är det dags att skicka in sin inkomstdeklaration.

Din deklaration för inkomståret 2023 ska finnas hos Skatteverket senast 2 maj 2024.

Vi som arbetar med lön får fortfarande frågor om när kontrolluppgiften kommer skickas ut.

Den traditionella kontrolluppgiften som skickades ut från lönekontoret vid årsskiftet gick i graven för 5 år sedan, i stället är det Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som lämnas in varje månad till Skatteverket för att redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd.

Kontrollera din lönespecifikation

Din lönespecifikation är din kontrolluppgift och du bör ha för vana att löpande granska att den stämmer.

Tänk dock på att beloppet på din lönespecifikation kan skilja sig något från det som visas på dina individuppgifter hos Skatteverket pga. öresavrundning.

Du kan även logga in på Mina sidor på Skatteverket och där se och kontrollera dina uppgifter.