Reser du i tjänsten? Har du rätt till ersättning då?

Denna gång tittar vi närmare på traktamente vid tjänsteresa.

Om du är på en resa i tjänsten och övernattar minst en natt, så kan du ha rätt till traktamente. Ofta betalar arbetsgivaren ut traktamente i samband med tjänsteresa men har du inte fått ersättning av arbetsgivaren och uppfyller kraven så kan du själv göra avdrag i din inkomstdeklaration.

Traktamentet ska täcka dina ökade levnadskostnader när du är på tjänsteresa, tex högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter. Men betalar arbetsgivaren måltider ska avdrag på traktamentet göras. Dessutom ska du förmånsbeskattas för denna måltid om det inte är representation eller ingår i tex flygpriset.

För både traktamente, avdrag och förmån har Skatteverket satt schablonbelopp som arbetsgivaren ska använda.

Ett traktamente som inte är högre än dessa schablonbelopp som finns brukar kallas skattefritt traktamente. Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Läs mer i Skatteverkets broschyr, SKV354

www.skv.se

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.