50-årsfest! Har man rätt till betald ledighet då?

Permission betyder kort ledighet med lön och beviljas av arbetsgivaren efter ansökan av den anställde. Det finns inte några lagbestämmelser om permission, utan permission regleras uteslutande i kollektivavtal eller i enskilda avtal.

Här är några exempel på vanliga anledningar till permission:

  • egen 50-årsdag
  • eget bröllop
  • nära anhörigs dödsfall, begravning och urnnedsättning
  • förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
  • besök hos sjukgymnast, kiropraktor eller läkare
  • plötsligt svårt sjukdomsfall hos någon hemmaboende nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende som den anställde lever i ett äktenskapsliknande förhållande med, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.