…att höra hur få det är som faktiskt läser sin lönespecifikation.

Hur gör du när du får din lönespecifikation?
  • Lönespec? Vad är det?
  • Kollar att samma summa kommer in på kontot.
  • Tittar och försöker förstå men orkar inte bry mig.
  • Läser noga och kontaktar löneavdelningen om det är något jag inte förstår.

Vi hoppas givetvis på att du valt det sista alternativet.

Men skrämmande nog är det många som inte ens tittar på sin lönespec.

Varför ska du granska din lönespec?
  • Det ligger ett ansvar på dig som arbetstagare att kontrollera att du fått rätt lön.
  • För att se att allt du har redovisat har kommit med.
  • Ju tidigare en avvikelse upptäcks, desto lättare är det att rätta.
  • Får du för mycket utbetalt, är du skyldig att betala tillbaka hela beloppen inkl skatt om det upptäcks för sent.

Om allt är rätt denna månad också – ge gärna din lönekonsult lite uppskattning 😊