Ja, Anja är en badkruka! 😊

Och snart är det dags för semester…

Vilka rättigheter har du som arbetstagare? Vilka rättigheter har din arbetsgivare?

April brukar vara den månad då de flesta arbetsgivare sätter semesterschemat inför sommaren.

Har du lämnat in dina önskemål?

Hur många veckor har du önskat?

Det finns många frågor kring semester och det är inte alltid så lätt att hänga med.

Betald eller obetald? Spara dagar? Semestergrundande eller ej semestergrundande frånvaro?

Tveka inte att fråga din lönekonsult om din semester och ge dig inte förrän du förstår.

Enligt semesterlagen har alla arbetstagare, med en anställning längre än 3 månader, rätt till 25 dagars semester motsvarande fem veckor, denna rätt kallas semesterrätt. Dock är inte semesterrätt samma sak som semesterlön. Du har alltså rätt att vara ledig men för att få betald semester krävs att du har tjänat in de betalda dagarna.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den anställde tar ut sin semester.

Den anställde måste ta ut 20dgr under semesteråret om dessa är betalda.

Den anställde har en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni-aug men när den förläggs är det i slutändan arbetsgivaren som bestämmer.

Även utan stöd av avtal får dock semesterperioden förläggas till annan tid om det finns särskilda skäl.

Semesterlagen är dispositiv, vilket betyder att lokala avtal eller kollektivavtal kan medföra förändringar.

Läs mer: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/semesterlag-1977480_sfs-1977-480

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.