Hur ser det ut på era möten? Har ni mötesregler? Vilka då?

Har alla sina datorer framme?

Finns det alltid ett syfte och mål med mötet?

Sitter ni runt ett bord?

Får alla tillfälle att uttrycka sina åsikter?

Finns det någon som leder mötet framåt?

Lämnas telefonen in i telefondagis? 😊