Semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar i stället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

Arbetsgivaren får inte betala ut semesterdagar i pengar – inte ens om arbetstagaren vill det.

Att ha semester är inte bara arbetstagarens rättighet utan också en skyldighet att ta ut. Det är enligt semesterlagen arbetsgivarens skyldighet att förlägga semestern i fyra sammanhängande veckor under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Betald semester måste alltid förläggas som ledighet, och kan inte kompenseras med pengar.

Det finns tre situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar:
  1. Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger 25 betalda semesterdagar.
  2. Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.
  3. För anställningar som är kortare än tre månader så kan semesterledigheten avtalas bort. Semesterersättningen betalas då i stället ut varje månad som ett tillägg på lönen.
Att tänka på:
  • Det finns undantagsregler, såsom till exempel vid utökad semesterrätt. Semesterlagen omfattar inte dagar som överstiger den lagstadgade semesterrätten, utan hanteringen av dessa regleras i enskilda avtal eller kollektivavtal.
  • Flera kollektivavtal innehåller avvikelser från det som gäller enligt semesterlagen.
  • Det kan verka smidigt att låta de anställda själva planera sin semester, men som arbetsgivare är du skyldig att följa regelverket i semesterlagen eller aktuellt kollektivavtal. Som arbetsgivare är du skyldig att se till att arbetstagaren har tagit ut sin sparade semester i tid. Om du inte gör det kan du bli skadeståndsskyldig enligt semesterlagen.