Bli glad när lönen kommer!

Gör det lätt att göra rätt!

Eller…skit in skit ut…😀

Hur rapporterar du dina underlag till din chef eller lönekonsult?

Gör du det tydligt och korrekt?

Det är viktigt att ge rätt input till din lönekonsult för att rätt lön ska utbetalas till dig. 🤩

Några exempel:

✔Du lämnar information om att du varit sjuk 3 dagar. Då måste lönekonsulten också få veta vilka dagar och hur många timmar du var borta eftersom det har betydelse för hur mycket avdrag och sjuklön som ska räknas på din lön.

✔Du lämnar information om att du har varit på tjänsteresa 2 dagar. Då måste lönekonsulten också få veta vilka dagar, när och var du åkte samt om du har fått måltider betalda för att rätt ersättning ska betalas ut till dig.

✔Du lämnar information om att du är f-led efter att lönen redan är utbetald för den månaden. Då blir du återbetalningsskyldig för hela den bruttolönen som utbetalades eftersom skatten inte får rättas i efterhand.

Så…gör det lätt att göra rätt, så att du får rätt lön i rätt tid.🌸

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.