Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och ort i individuppgift om den anställdes tjänsteställe under redovisningsperioden.

Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023.

Två nya fältkoder, FK245, Arbetsplatsens gatuadress, och FK246, Arbetsplatsens ort har lagts till.

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. Observera att uppgift om en anställds tjänsteställe inte är samma som den uppgift om arbetsställenummer som arbetsgivare lämnar i individuppgiften.

Det finns givetvis några undantag till huvudregeln. Mer om detta kan du läsa om på skatteverket.se