Sommar och semester!

Quiz om semester…

När infördes semesterlagen?

A: 1968

B: 2010

C: 1938

Rätt svar: Semesterlagen infördes 1938 och alla anställda fick rätt till två veckors betald semester per år.

När infördes 5 veckors semester?

A: 1980

B: 1978

C: 1963

Rätt svar: 1978, 1963 gick vi från 3 veckor till 4 veckor

Hur mycket av månadslönen betalas ut som semestertillägg som vanligast till en tjänsteman, enl semesterlagen?

A: 0,08%

B: 0,43%

C: 0,80%

Rätt svar: Enl semesterlagen betalas 0,43% som semestertillägg. Men vanligast är nog ändå 0,8%.