Kan jag skänka pengar och få skattereduktion?💝
Ja!😀 Hur då?🤔

Privatpersoner som skänker penninggåvor till ideell verksamhet kan under vissa förutsättningar få skattereduktion.
Skattereduktionen uppgår till 25 procent av gåvobeloppet.
För inkomståret 2022 är reduktionen dock maximerad till 3 000 kronor, vilket motsvarar gåvor på sammanlagt 12 000 kronor.

För att kunna få skattereduktion för penninggåvor måste följande fyra förutsättningar vara uppfyllda:

💟Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan lämnas. Lista finns på Skatteverkets hemsida.
💟 Vid varje gåvotillfälle måste gåvan uppgå till minst 200 kronor till samma gåvomottagare.
💟 Det sammanlagda gåvovärdet under året för gåvor till en eller flera gåvomottagare måste uppgå till minst 2 000 kronor.
💟 Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Här är några exempel på organisationer som är godkända av skatteverket för att ha rätt till skattereduktion.

🟢 Plan International
🟢 Läkare utan gränser
🟢 SOS barnbyar
🟢 Stiftelsen Min stora dag
🟢 Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse
🟢 UNICEF

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.