Tjohoo! 😀

Nytt förslag: milersättningen höjs till 25kr fr 1 januari 2023

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en ny modell för skattelättnad för arbetsresor, den börjar gälla 1 januari 2023. Förslaget om att förstärka den nya skattelättnaden har varit ute på remiss. Det är upp till nästa regering att besluta hur det förslaget tas vidare.

Hur påverkas reseavdraget?

🔸 En ny skattereduktion kommer att gälla alla, oavsett färdmedel. Även cykel, samåkning och kollektivtrafik.
🔸 Reduktionen baseras fortfarande på avstånd. I storstadsregionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö gäller att du bor 30 km från ditt arbete, för övriga är gränsen 15 km.
🔸 Regeln om att tidsvinsten måste vara minst 2 tim och att utgifter behöver överstiga 11 000 kr tas bort.

Milersättningen?

🔹 Det blir en höjning av schablonbeloppet för resor med egen bil från dagens 18,50 kr/mil till 25 kr/mil.
🔹 För förmånsbil höjs dagens 6,50 kr/mil för dieseldrivna bilar eller 9,50 kr/mil för övriga drivmedel till 12 kr/mil
🔹 Eldrivna bilar landar på 6 kr/mil.

De nya reglerna ses som en viktig pusselbit i arbetet med att premiera de klimatsmarta. Syftet är att i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser.
De som kommer att spara mest är de som väljer att samåka, cykla eller använda kollektivtrafik. Finansdepartementet uppskattar att mer än 1,1 miljoner svenskar ska kunna ta del av den nya skattereduktionen, vilket är drygt 250 000 fler än idag.