Reser du mycket i tjänsten?

Det skattefria traktamentet höjs från 240kr till 260kr 1 jan 2023.

Detta för att det, enl inkomstskattelagen, ska vara 0,5% av prisbasbeloppet och avrundas till närmsta tiotal.
2023 blir prisbasbeloppet 52 500kr.

Även kostavdraget för fri kost förändras till
Frukost 52kr
Lunch eller middag 91kr