Större ansvar för arbetsgivaren gällande friskvårdsbidraget.

Nu får arbetsgivaren ett större ansvar för att bedöma vad friskvårdsbidraget kan användas till. Detta då exempellistan för vad friskvårdsbidraget kan användas till försvinner från Skatteverket.

Arbetsgivaren kan därmed inte luta sig mot listan utan får ett större ansvar för vad bidraget kan användas till. Samtidigt kan arbetsgivarens bedömning ifrågasättas vid en eventuell skatterevision.

Att listan över aktiviteter försvinner beror på att Högsta förvaltningsdomstolen i två olika ärenden gett arbetsgivare rätt till aktiviteter som inte fanns med på listan.

Den centrala formuleringen för friskvårdsbidraget är dock fortfarande: “Friskvårdsbidrag ges till enklare aktivitet med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller syftar till att motverka ömhet och stelhet, samt kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.”

I vår undersökning på LinkedIn frågade vi:

Hur mycket har du i friskvådsbidrag?

Svaret ser du bakom alternativen

  1. Max 2000kr (20%)
  2. Max 3000kr (43%)
  3. Max 4000kr (17%)
  4. Max 5000kr (20%)
HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.