Grattis alla fina studenter! Nu ska ni ut i arbetslivet!

Har du koll på de regler och lagar som finns för att du ska få en så bra start som möjligt på din arbetskarriär? 📜

Arbetsmarknaden är reglerad av en mängd avtal och regler. Det innebär att det bland annat påverkar hur mycket du får jobba och vara ledig samt vad du ska få i lön. 👍🕛💰

Det är bra att känna till skillnaden mellan lagar och ett kollektivavtal.

En lag måste alla följa, såväl människor som företag. Till exempel finns arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen som reglerar dina rättigheter.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetstagare (facket) och arbetsgivarna och styr arbetstider och löner för alla anställda på en arbetsplats som har ett kollektivavtal.

Att tänka på när du har fått erbjudande om jobb:

❓ Fråga om arbetsgivaren har kollektivavtal.

Om det inte finns, har inte heller arbetsgivaren några lägsta löner att rätta sig efter. I lagen finns ingen minimilön.

📑 Se till att du får ett skriftligt anställningsavtal.

Ett muntligt är ok men då finns inget bevis på dina rättigheter.

💰 På avtalet ska det tydligt framgå din lön och dina arbetstider.

Ska du arbeta kväll och/helg ska det även framgå hur du ersätts för den tiden med Ob-tillägg eller enl. vad som står i kollektivavtalet.

😎 Se till att det även ges semesterersättning ovanpå lönen.

Den ska inte ingå i lönen utan särredovisas för sig. Vanligast är 12%.

🍧 Ge dig själv en glass och ett stort grattis! 🤗