Snabbare handläggning för sjukfrånvaro hos Försäkringskassan

Nu uppdaterar FK sina system för att ta emot filer när du som arbetsgivare skickar in uppgifter för att sjukanmäla medarbetare.

Filerna ska då vara i xml-format.

Försäkringskassan gör uppdateringen för att vara säkra på att uppgifterna som kommer in är fullständiga och korrekta redan från början, vilket leder till en snabbare handläggning av ärendena.

Strålande bra! Är det något du kommer att använda dig av?

Är lönesystemen uppdaterade för att kunna ge oss denna fil?