(Grisen Ronja var vid fototillfället väldigt sjuk och vi fick tillfälle att rå om henne med gos och kli på magen. 🐷💗)

Semestern är till för återhämtning. Skulle du bli sjuk på din semester har du rätt att avbryta den och i stället sjukskriva dig. Du har då rätt att ta ut din semester vid en annan tidpunkt efter överenskommelse med din arbetsgivare. Denna semester ska förläggas under den resterande delen av det pågående semesteråret.

Sjukanmälan ska helst göras samma dag du blir sjuk eller senast första arbetsdagen efter den planerade semestern.

För att ha rätt att avbryta semestern p.g.a. sjukdom krävs att du som anställd inte har varit arbetsför, alltså att du inte skulle kunna ha jobbat om du inte haft semester. Du måste också enl. lag kunna styrka din sjukfrånvaro. Det finns inte angivet i lagen hur du ska styrka den utan det är din arbetsgivare som bestämmer rutiner för detta.

Ett tips är att läsa på vad just din arbetsplats har för rutiner kring detta innan du går på semester.