Kan du slippa karensavdrag?

När då? Hur då? 🤔

Ja, är du sjuk ofta kan det bli så att du inte får karensavdrag. Det finns två olika högriskskydd som skyddar dig om du är sjuk ofta och/eller länge:

🌸 Allmänt högriskskydd

Om du är sjuk fler än 10 gånger under en 12-månadersperiod hos samma arbetsgivare, slipper du karensavdrag. Från och med det elfte sjuktillfället inom 12-månadersperioden ska arbetsgivaren alltså inte göra något karensavdrag, utan bara betala ut sjuklön från och med den första sjukdagen.

Observera att detta är under en löpande 12-månadersperiod.

🌸 Särskilt högriskskydd

Om du riskerar att vara sjuk ofta eller ha långa sjukperioder, kan du ha rätt till särskilt högriskskydd. Din arbetsgivare får då ersättning från Försäkringskassan för den sjuklön du får. Du som är sjuk ofta kan slippa karensavdrag. För att få detta krävs ett godkännande av en ansökan till Försäkringskassan.