Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla – översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst” har haft i uppdrag att se över reglerna för SGI, det inkomstunderlag som ligger till grund för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

Förslagen, som 20 juni har lämnats till regeringen, innebär relativt genomgripande förändringar angående hur SGI kan fastställas och får bedömas som en stor strukturreform om förslagen genomförs.

I korthet föreslår utredningen
  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tolv månader för anställda,
  • att SGI kan beslutas utifrån historiska inkomster med en ramtid om tre år för egenföretagare (men ej för företagare som bedriver verksamhet via aktiebolag eftersom de betraktas som anställda), och
  • att SGI, om det är mer fördelaktigt, kan beslutas utifrån aktuella inkomster för både anställda och egenföretagare.