Vad betyder det? Vad är Prisbasbelopp (PBB)?🤔

Prisbasbelopp används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet av olika beräkningar för ersättningar, bidrag och pension.

I början av september fastställde regeringen att prisbasbeloppet ska höjas fr.o.m. 1 jan 2024 till 57 300kr.

Det är en höjning med 4 800kr jämfört med 2023. Det är en höjning på 9,14% och är den största höjningen på ca 40 år.

Även 2023 års höjning var ett rekord med en ökning på 8,7%.

Prisbasbeloppen speglar prisutvecklingen under juni 2022 – juni 2023.

▪ 2024 – 57 300 kr
▪ 2023 – 52 500 kr
▪ 2022 – 48 300 kr

Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet.

Även traktamenten och bilförmånsvärden berörs. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många.

Dessvärre påverkas inte barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag av prisbasbeloppet och höjs därför inte automatiskt.🤸‍♀️