Prisbasbelopp? Vad är det?

Jo, det används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet av olika beräkningar för ersättningar, bidrag och pension.

I början av september fastställde regeringen att prisbasbeloppet ska höjas fr.o.m. 1 jan 2023.

2022 – 48 300 kr

2023 – 52 500 kr

Detta är den största procentuella höjningen på 40 år.

Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet.

Även traktamenten och bilförmånsvärden berörs. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många.

Vad betyder det i pengar ungefär?

Jo, det får till följd att garantipensionen höjs med 850 kr och studiemedlen med knappt 1 000 kr per månad. Även sjuk- och föräldrapenning höjs där högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 2 700 kr per månad.