Fora genomför nu en stor förändring där rapportering av kollektivavtalade försäkringar flyttas från årsvis till månatlig med start den 1 januari 2024. Det är Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO som har tagit beslutet om övergången till månadshantering.

Övergången sker stegvis
  • I första steget som sker första kvartalet 2024 omfattas tjänstepension och försäkringar för arbetare.
  • I ett framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora.

Det blir alltså månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag.

För att detta ska fungera kommer alla medarbetare behöva märkas upp med en kod.

I korthet innebär förändringen följande för arbetsgivaren:
  • Månatlig rapportering av arbetare, årlig rapportering av tjänstemannalöner.
  • Ny uppmärkning av alla arbetare, fortsatt rapportering av grupplönesummor
    för tjänstemän.
  • Olika fakturor för olika typer av anställda med två olika betalningsmottagare.

Mer information kring detta kommer i september på fora.se och vi vet att systemleverantörerna av lön arbetar hårt för att få detta att fungera smidigt rent tekniskt när det är dags.

Du som är huvudadministratör hos Fora för företaget kommer att få information skickat till dig under hösten.

De som inte har anställda, eller om företagets anställda inte har Avtalspension SAF-LO berörs inte och behöver inte tänka på det här just nu.