Hur gör vi nu?! 🤔

Det finns semesterdagar kvar som inte har tagits ut under sommaren.

Kan jag få dessa utbetalda?

Testa dina kunskaper…

En anställd har valt att bara ha 10 dagar semester detta semesterår.

Kan arbetsgivaren gå med på detta och betala ut resterande dagar i pengar?

❤️ Ja, arbetsgivaren beslutar om semester och hur semesterlönen utbetalas,

💛 Ja, förutsatt att den anställde lämnar in en skriftlig begäran till arbetsgivaren om utbetalningen.

💚 Nej

Svaret är givetvis 💚 Nej

Semester ska enligt semesterlagen tas ut i lediga dagar och får inte utbetalas i pengar.