Funderar du på att anställa eller kanske bli anställd?

Vad händer med LAS? Det är förändringar i LAS för både arbetstagare och arbetsgivare.

LAS – lagen om anställningsskydd

LAS-förhandlingarna under föregående år har resulterat i en rad nya LAS regler som ska gälla från och med 1 oktober 2022. Avsikten med de beslutade ändringarna har varit att skapa flexibilitet och trygghet på̊ arbetsmarknaden. Ändringarna är ett resultat från det s k januariavtalet 2019 om att modernisera arbetsrätten. De flesta av lagändringarna trädde i kraft den 30 juni 2022 men tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

De nya reglerna i arbetsrätten berör LAS och är följande:

  • att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl
  • att alla arbetsgivare får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist
  • att en anställning inte ska bestå̊ vid tvist
  • att turordning och omställningstid införs vid beslut om lägre sysselsättningsgrad
  • att anställningsavtal ska gälla på̊ heltid
  • att särskild visstidsanställning införs
  • att bemanningsanställda ska ges möjlighet till anställning på kundföretaget

Avvikelser från vissa av dessa regler ska kunna göras genom kollektivavtal.

Särskild visstidsanställning ändras

En av punkterna som nog berör många är att anställningsformen allmän visstidsanställning blir, i samband med de nya LAS reglerna, i stället särskild visstidsanställning. Ändringen innebär en förkortning av tiden för övergången från visstidsanställning till tillsvidareanställning.

För närvarande övergår en visstidsanställning till tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt i två år under en femårsperiod. När de nya LAS reglerna inträder ska den särskilda visstidsanställningen övergå till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt i tolv månader under en femårsperiod.

Om du vill läsa mer om detta hittar du bra information här:

https://www.tidningenkonsulten.se/foretagsaktuellt/nytt-om-las/

eller här:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/trygghet-och-omstallning/arbetsratten-reformeras/

HeyPayDay är en lönebyrå med erfarna lönekonsulter.

Vi finns här för er och ger gärna tips och råd i olika typer av frågor som uppstår kring lön och HR under året.

Hos oss kan ni tryggt få hjälp med lönerna.