Är det vanligt att personuppgiftsincidenter anmäls?
Gör ni anmälningar i er verksamhet?
Vilken är den vanligaste orsaken till anmälan?

Under 2022 tog IMY (integritetsmyndigheten) emot cirka 5 330 anmälningar om personuppgiftsincidenter, varav 70% kom från offentlig sektor och cirka 25% kom från privat sektor.

Inom offentlig sektor anmäldes var fjärde incident inom statliga myndigheter, och var femte inom hälso- och sjukvård.

Den mänskliga faktorn angavs som orsak i 59% av samtliga anmälningar om personuppgiftsincidenter 2022. Oftast handlade det om personer som begått ett misstag när de hanterat personuppgifter i sina verksamheter.

Mer än hälften av de personuppgiftsincidenter som orsakades av den mänskliga faktorn är felskickade brev, mejl eller sms. Jämfört med föregående år ökade andelen anmälningar med den mänskliga faktorn som orsak inom hälso- och sjukvården.