Har du planerat semestern inför jul?
Hur många dagar har du eller dina anställda kvar?

Nu är ett perfekt tillfälle att se över hur många dagar som hittills inte har tagits ut och se till att planera in dessa. Kanske i samband med jul?

Arbetsgivare har skyldighet enl semesterlagen att förlägga 20 semesterdagar per år och om möjligt i juni-aug.

Även om du som anställd kan ha rätt att spara resten av semesterdagarna så får de dagarna sen inte utbetalas i pengar utan ska tas ut som ledig tid. Detta är för att du som anställd ska få återhämtning.

Det finns såklart undantag, tex om du är f-led en längre tid och vid avslut av tjänst.

Regler för att spara semesterdagar, uttag av kvarvarande semesterdagar samt uttag av tidigare sparade semesterdagar finns både i semesterlagen och i kollektivavtal.

Många bestämmelser i semesterlagen är så kallat ”semidispositiva”, vilket innebär att ändringar kan göras i ditt kollektivavtal. Då gäller inte lagen längre. Därför behöver du kolla specifikt vad som gäller på din arbetsplats.