Det här är Lisa, 16 år. Hon ska sommarjobba. 🌞
Grattis Lisa till jobbet! 🥳

Har du koll på de regler och lagar som finns för att din tonåring ska få en så bra start som möjligt på sin arbetskarriär? 📜

Arbetsmarknaden är reglerad av en mängd avtal och regler. Det innebär att det bland annat påverkar vad de får jobba med, hur mycket de får jobba och vara ledig samt vad de får i lön. 👍🕛💰

Det är bra att känna till skillnaden mellan lagar och ett kollektivavtal.

En lag måste alla följa, såväl människor som företag. Till exempel finns arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och diskrimineringslagen som reglerar dina rättigheter.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetstagare (facket) och arbetsgivarna och styr arbetstider och löner för alla anställda på en arbetsplats som har ett kollektivavtal.

Att tänka på när de har fått erbjudande om sommarjobb:

❓ Fråga om arbetsgivaren har kollektivavtal. Om det inte finns, har inte heller arbetsgivaren några lägsta löner att rätta sig efter. I lagen finns ingen minimilön.

📑 Se till att hen får ett skriftligt anställningsavtal. Ett muntligt är ok men då finns inget bevis på hens rättigheter.

💰 På avtalet ska det tydligt framgå din lön och dina arbetstider. Ska hen arbeta kväll och/helg ska det även framgå hur du ersätts för den tiden med Ob-tillägg eller enl. vad som står i kollektivavtalet.

😎 Se till att det även ges semesterersättning ovanpå lönen. Den ska inte ingå i lönen utan särredovisas för sig. Vanligast är 12%.

🤗 Ge tonåringen en kram och ett stort grattis!